Εκδηλώσεις ΕΣΑΠΕ
και συνεχίζουμε μαζί...

ΕΣΑΠΕ Media Center

DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT & SALES FORCE MANAGEMENT
Φωτογραφία από την δεύτερη μέρα του εργαστηρίου.
DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT & SALES FORCE MANAGEMENT
Φωτογραφία από την πρώτη μέρα του εργαστηρίου.
30 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Το δικό σας σημείο αναφοράς
Το έργο της ΕΣΑΠΕ
Το έργο της ΕΣΑΠΕ 2018 - 2021
Δράσεις ΕΣΑΠΕ
Δράσεις ΕΣΑΠΕ 2018 - 2022
Σκοπός μας η διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών μας.