Η Ένωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η ΕΝΩΣΗ
Ποιοι είμαστε

Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ)

Στις 16.4.1986 υπογράφηκε από είκοσι πέντε πρωτοπόρους συναδέλφους μας η ιδρυτική πράξη του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». Η ίδρυσή του έγινε επιτακτική και αναγκαία, αφού λίγους μήνες πριν - την 25.10.1985 – είχε δημοσιευθεί ο νόμος 1569/1985, με τον οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίσθηκε το επάγγελμα του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων. Το επάγγελμά μας δεν γεννήθηκε στην ουσία με τον νόμο αυτό, αλλά αντίθετα ο νόμος έδωσε νομική υπόσταση σε ένα επάγγελμα που από δεκαετίες ασκούσαμε, με διάφορα ονόματα. Διευθυντές υποκαταστημάτων, Managers κλπ.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε οι επαγγελματίες που τροφοδοτούν την ασφαλιστική αγορά με νέους ταλαντούχους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Συντονίζουμε τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, δημιουργούμε στελέχη και έχουμε στόχο την ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας για τους ασφαλισμένους.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Εφαρμόζουμε διαδικασίες εξεύρεσης, αξιολόγησης επιλογής, εκπαίδευσης & επίβλεψης των κατάλληλων ανθρώπων για το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, που στην συνέχεια με την άρτια εκπαίδευσή του, στην οποία συμβάλλουμε αποφασιστικά, την σωστή παρακίνηση, coaching αλλά και τη διαρκή επίβλεψη & υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας δημιουργούμε οφέλη για τους πελάτες (μας) ασφαλισμένους-καταναλωτές, για την Εθνική Οικονομία και βέβαια για τους συνεργάτες μας.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών μας. Όραμά μας, η ποιοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ασφαλιστικών εργασιών και την καθιέρωση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ως υψηλού επιπέδου επαγγελματία.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Η ίδρυση του Συνδέσμου μας έγινε αναγκαία μετά το 1985, όταν με τον Νόμο 1569/1985 δόθηκε υπόσταση στο επάγγελμα που ασκούσαμε από δεκαετίες, με διάφορα ονόματα, όπως Διευθυντές Υποκαταστημάτων, Managers κλπ.