Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Άλλοι φορείς

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)


http://www.businessportal.gr/

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Διεύθυνση: Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ.: 210 3227400 fax : 210 3227426-7
Web: www.epikef.gr
E-mail: [email protected]

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΕΕ)


Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10 - 10557 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ: 210 33.34.100, fax: 210 33.34.149
Web: www.eaee.gr
E-mail: [email protected]    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)


Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10 - 10557 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ: 210 32.36.562, 210 32.23.324, 210 32.38.402 fax: 210 32.38.370
Web: www.mib-hellas.gr
E-mail: [email protected]      

ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 8 - 10212 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ: 210 32.99.849,fax: 210 32.36.101
Web: www.actuaries.org.gr
E-mail: [email protected]    

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10 - 10557 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ: 210 32.36.733, fax: 210 33.34.149
Web: www.sesae.gr
E-mail: [email protected]  

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ ΑΠΑΕ)


Διεύθυνση: Πατησίων 48 - 10682 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ: 210 82.29.778, 210 82.18.372 fax:210 82.25.136
Web: www.teaeapae.gr 
E-mail: [email protected] 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)


Διεύθυνση: Βησσαρίωνος 9 & Σίνα - 10672 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ:210 36.16.572, 210 36.16.579, fax: 210 36.47.284
Web: www.oase.gr
E-mail: [email protected]

ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ


E-mail : [email protected]
Web : www.pligf.gr