Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Διεθνείς φορείς

BIPAR [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ]


Διεύθυνση: Αν. Albert-Elisabeth 40 B-1200 Bruxelles
Επικοινωνία: tel : + 32-2-7356048 fax : + 32-2-7321418
E-mail: [email protected]
www.bipar.eu

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)


Website: www.peiopa.europa.eu

INSURANCE EUROPE AISBL


Διεύθυνση : RUE MONTOYER 51B-1000 BRUSSELS BELGIUM
Επικοινωνία: Tel.: +32 28943000   Fax: +32 28943001
Email: [email protected]
www.insuranceeurope.eu           

INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)


Διεύθυνση: C.F. Meyer- Strasse 14, P.O. Box 4288,CH - 8023 Zurich, Switzerland
Επικοινωνία: Tel.: +41 (44) 208 28 70 - Fax: +41 (44) 208 28 00  
www.iumi.com