Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Εποπτική αρχή

Τράπεζα της Ελλάδος


Τμήμα Εποπτείας Διαμεσολαβητών και Διαφάνειας Συναλλαγών
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21 10250 Αθήνα
Επικοινωνία: τηλ.: 210 32.05.220 fax : 210 32.05.437
E-mail: [email protected]
Web: www.bankofgreece.gr