Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
3/7/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΑΔΕ Ανανεώνεται: Δέκα Χρόνια Σημαντικής Συνεισφοράς

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2023

Η ΕΑΔΕ Ανανεώνεται: Δέκα Χρόνια Σημαντικής Συνεισφοράς


Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) ανακοινώνει ότι, στις 30 Ιουνίου 2023, ανανέωσε το καταστατικό της με σκοπό να προσαρμοστεί στην ισχύουσα νομοθεσία και να αντικατοπτρίζει τους σύγχρονους στόχους και απαιτήσεις του επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Με την ανανέωση της, η ΕΑΔΕ θεμελιώνει νέες, ισχυρές βάσεις για τη λειτουργία και οργάνωση της, προσαρμόζοντας τις δομές και τους κανόνες της στις αλλαγές που έχουν συμβεί στον τομέα της ασφάλισης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον διευρύνει το φάσμα των δράσεων της, εντείνει τη συνεργασία της με την Πολιτεία και την Εποπτική Αρχή, υποστηρίζει αποτελεσματικότερα τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκούς φορείς όπως η BIPAR και ενδυναμώνει τις σχέσεις της με ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το κύριο μέλημα των νέων ιδρυτικών μελών, όπως η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η υποστήριξη της συνέχισης και ανάδειξης του επαγγέλματος υπέρ των φυσικών δικτύων, η προώθηση της δεοντολογίας και της ποιότητας των υπηρεσιών, η εμβάθυνση της ασφαλιστικής συνείδησης και η κατανόηση των ωφελειών της μεγέθυνσης της ασφαλιστικής
βιομηχανίας από την Πολιτεία.

Τέλος, η ΕΑΔΕ ευχαριστεί όλα τα μέλη της, τους Προέδρους και τους Ειδικούς Συμβούλους για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς περιόδου, και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με μεγαλύτερη αφοσίωση και όραμα για την προαγωγή και ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα.

 

Εκ των Ιδρυτικών Σωματείων ΕΑΔΕ,
Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ)
Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ)
Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)