Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
27/6/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση ΕΣΑΠΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Πίστης κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) (www.esape.gr), εκπροσωπούμενο από τον  Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τοζακίδη, τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο  Ρούσση και τον Γενικό Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Πετρόχειλο, μετέβη την 1η Ιουνίου στην έδρα της εταιρείας  “Ευρωπαϊκή Πίστη”  μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντα Συμβούλου της κου Χρήστου Γεωργακόπουλου.

Η συνάντηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της ανάδειξης  του καίριου ρόλου που έχουν τα φυσικά δίκτυα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και τη συνεπακόλουθη ευημερία της κοινωνίας.

Ο κ. Γεωργακόπουλος έκανε αναφορά στη μέχρι τώρα έμπρακτη στήριξή του στα φυσικά δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και στο σημαντικό έργο που επιτελούν προς τους καταναλωτές, με σημαντικές πρωτοβουλίες της εταιρείας του και την απόρριψη της χρήσης των εναλλακτικών δικτύων.

Παράλληλα, η ΕΣΑΠΕ  (www.esape.gr)  τόνισε την ανάγκη της ενίσχυσης της αξίας των φυσικών δικτύων, τώρα περισσότερο από ποτέ, τόσο μέσω της σωστής εκπαίδευσής τους, όσο και μέσω της γενικότερης επένδυσης στην πολύτιμη σχέση τους με την κοινωνία.

Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, η ΕΣΑΠΕ (www.esape.gr) πρόσφατα εξέδωσε δελτίο τύπου που καταγράφει τις αρχές που διέπουν τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και εξάρει την αναγκαιότητά τους, ενώ υπέγραψε και Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, που θα διασφαλίσει την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των μελών της Ένωσης, άρα και συνολικότερα της αγοράς.

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η διοργάνωση  του 9ουετήσιου διεθνούς συνεδρίου  ΕΣΑΠΕ-GAMA Global Hellas (www.gamahellas.com) στις 6 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης με θέμα : “Leadership: The Past, the Present & the Future” (https://www.gamahellas.com/events/events/leadership-the-past-the-present-the-future/) .

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εποικοδομητική συζήτηση που είχε η ΕΣΑΠΕ (www.esape.gr) με τον κ. Γεωργακόπουλο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αθέμιτη πρακτική κατά των Φυσικών Δικτύων, που ολοένα  και περισσότερο εφαρμόζονται από  τα εναλλακτικά δίκτυα, όπως τις Τράπεζες και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Επιπλέον, αυτές οι ζημιογόνες συνθήκες στην αγορά, όχι μόνο ήδη έχουν προκαλέσει τη συρρίκνωση των φυσικών δικτύων και τη μείωση των εισοδημάτων των Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,  αλλά ουσιαστικά αντιτίθενται στο Nόμο Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 4583 / 2018 για την ισότιμη πρόσβαση όλων των δικτύων διανομής  σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, που εγγυώνται την διασφάλιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας  των Πολιτών.

Ο κ. Γεωργακόπουλος δεσμεύθηκε ότι η “Ευρωπαϊκή Πίστη” θα συνεχίσει να προβάλλει την αδιαμφισβήτητη αξία των φυσικών δικτύων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Η ΕΣΑΠΕ (www.esape.gr), αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει απέναντι σε όλα τα μέλη της, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, υποδέχεται με χαρά κάθε ανάλογη συμπόρευση με στελέχη και εταιρίες που παίζουν καίριο ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, προς όφελος της ουσιαστικής διασφάλισης της φυσικής ύπαρξης των Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με τελικούς ωφελημένους αποδέκτες τους  καταναλωτές και γενικότερα την ασφαλιστική αγορά.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΑΠΕ