Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
20/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίου Τύπου "Diploma in sales management & sales force management"

Συνεχίζεται με επιτυχία το «DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT AND SALES FORCE MANAGEMENT», ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 40 εκπαιδευτικών ωρών (10 συνεδρίες), υπό την αιγίδα του Π.Σ.Σ.Α.Σ., σε συνεργασία με το Ε.Ι.Α.Σ. και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Με σκοπό το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης να είναι διαδραστικό, στον μέγιστο βαθμό και λόγω της μεγάλης συμμετοχής, έχουν δημιουργηθεί 2 τμήματα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 5 συνεδρίες και στα δύο τμήματα.

Ο Π.Σ.Σ.Α.Σ. θα συνεχίσει να προσφέρει στην επιμόρφωση τόσο των μελών του, όσο και γενικότερα στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, με προσήλωση στις αξίες της εκπαίδευσης, του επαγγελματισμού και της προόδου.

Η επιμόρφωση είναι το εργαλείο ανάπτυξης!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.