Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
13/7/2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΣΑΣ ΜΕ ΠΣΣΑΣ

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2006 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο LedraMarriott, συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων ( ΠΣΣΑΣ ) και Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων ( ΠΣΑΣ ), μετά από κοινή συνεννόηση και συμφωνία των Προέδρων των κ.κ. Δαυίδ Ανδρέου και Κωνσταντίνου Λάμπρου.

Η συνάντηση αποφασίσθηκε να γίνει για ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση και εξεύρεση τρόπων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι, τόσο από ενέργειες και παραλείψεις του Κράτους όσο και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα απόλυτης σύμπνοιας και κατ΄αυτήν διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα προβλήματα που απασχολούν τους δύο αυτούς κλάδους των διαμεσολαβούντων είναι κοινά και επιδέχονται κοινή αντιμετώπιση και ότι στους δύο κλάδους είναι περισσότερα αυτά που τους ενώνουν παρά αυτά που τους χωρίζουν.

Στην συνάντηση τέθηκαν πολλά θέματα, όπως π.χ. η φορολογική τους αντιμετώπιση, η εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, η κοινή σύμβαση, η εμπορική αξία που δημιουργούν, η παρουσία τους στο Επιμελητήριο, η δημιουργία μιας ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας, οι πρακτικές πωλήσεως (εναλλακτικά δίκτυα κλπ.), η αστική ευθύνη, η κατοχύρωση σε περίπτωση καταγγελίας, το αδιαφιλονίκητο του χαρτοφυλακίου, η απόδοση των δικαιωμάτων σε περίπτωση λύσης ή λήξης της συνεργασίας με κάποια εταιρεία, η μονομερής μεταβολή των όρων συνεργασίας από τις εταιρείες και γενικά η αξιοπιστία και το κύρος των επαγγελμάτων τους σε σχέση με τις Εταιρείες, τις Αρχές και τον καταναλωτή – πελάτη.

Αποφασίσθηκε η συνεργασία των δύο Συνδέσμων, και η συνέχιση των επαφών σε τακτά διαστήματα για την διατύπωση κοινών θέσεων και κατευθύνσεων στα θέματα που απασχολούν τους κλάδους για την από κοινού ενεργοποίηση για την θέση, προβολή και πίεση για επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους δύο αυτούς κλάδους των διαμεσολαβούντων και γενικά για την διαμόρφωση κοινής στρατηγικής στα θέματα που ενώνουν τους δύο κλάδους.

Παράλληλα θα συνεχιστεί η συνεργασία με τα άλλα δύο σωματεία Π.Ο.Α.Π και Σ.Ε.Μ.Α, όταν τα θέματα θα χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.

Εκτός απ΄τους Προέδρους των δύο σωματείων, στην συνάντηση συμμετείχαν από τον Σύνδεσμο Συντονιστών οι κ.κ. Οδυσσέας Κυπραίος (Αντιπρόεδρος), Γεώργιος Κακάκης (Γεν.Γραμματέας), Ευάγγελος Γαλφιανάκης (Ταμίας), Λουκάς Γεωργιάδης (Μέλος ΔΣ), Γεώργιος Στεφανίδης (Μέλος ΔΣ), Στυλιανός Κόκιος (Νομικός Σύμβουλος), Ρούλα Τσεκουρλούκη (Γραμματεία) και από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Συμβούλων οι κ.κ. Ελένη Γρυπάρη (Α΄Αντιπρόεδρος), Γεώργιος Στρατηγός (Β΄Αντιπρόεδρος), Κλήμης Δημαρχιάδης (Γεν.Γραμματέας), Ζήσιμος Μελιδώνης (Ταμίας), Θεόδωρος Χαραλαμπίδης (Μέλος ΔΣ).

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ     
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ( Π.Σ.Σ.Α.Σ )  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
    ( Π.Σ.Α.Σ )