Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
25/11/2004
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στις 16/11/04 έλαβε χώρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Κατά την συνεδρίαση έγινε ενημέρωση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενέργειες του Συλλόγου κατά τον περασμένο χρόνο και έγινε εκτενής ανάλυση για τις προσπάθειες της επίλυσης του φορολογικού προβλήματος, που βασανίζει τον κλάδο μας χρόνια τώρα, για την συμμετοχή του Συλλόγου στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την μεταφορά της Οδηγίας της Ευρωπαικής Ένωσης, που θα μεταβάλλει ριζικά το τοπίο στον χώρο της διαμεσολάβησης στην Ασφαλιστική Αγορά με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματός μας (αστική ευθύνη, επιπτώσεις για την περίπτωση αδυναμίας μεταβίβασης στην εταιρεία των εισπραχθέντων ασφαλίστρων, εξαιρέσεις από την υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα διαμεσολαβούντων, υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σε πελάτες, προβλήματα εγγραφής των παλαιών Συντονιστών στο νέο μητρώο κλπ.)

Συζητήθηκε επίσης η λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής Εξετάσεων και η υποχρέωση των νέων Συντονιστών για εξετάσεις σε ειδική ύλη.

Κατά την συζήτηση διαφόρων θεμάτων που έγινε, με παρέμβαση των παρισταμένων μελών μας, συζητήθηκαν η ανάγκη ανανέωσης του Δικτύου που γηράσκει, η αύξηση της Συνδρομής για αύξηση των λιμναζόντων εσόδων, η συμμετοχή περισσότερων μελών στα έργα του Συλλόγου και προβολή του έργου και των αναγκών του Συλλόγου με εφημερίδα / internet / e-mail κλπ.

Η Συνέλευση λόγω της ζωηρής συζήτησης που έγινε, που οφειλόταν και στα κρίσιμα και καυτά θέματα που συζητήθηκαν, διήρκεσε μέχρι αργά με θετικά αποτελέσματα.

Περιμέναμε πάντα την συμμετοχή όλων για την καλλίτερη αντιμετώπιση των καυτών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και η Ασφαλιστική Αγορά.