Ενημέρωση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δελτία Τύπου
14/10/2004
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων ενημερώνει τα μέλη του Συνδέσμου καθώς και τους παράγοντες της Ασφαλιστικής Αγοράς τους οποίους είχε προσκαλέσει, ότι ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την Οδηγία της ΕΕ που είχε προγραμματίσει για την 16/11/04.

Η αναβολή έγινε αναγκαία μετά την ανασυγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή και τον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Δικαίου με βάση την νέα Οδηγία της ΕΕ, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της την 31/3/2005 και κατά συνέπεια την μή γνώση των διατάξεων που πρόκειται να ισχύσουν στην Ελληνική Νομοθεσία.

Το Δ.Σ. θα ορίσει αργότερα νέα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

ΑΘΗΝΑΙ 14/10/2004

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΥΙΔ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΚΗΣ